Ελληνικά-Ευρωπαϊκά Μαθητικά Συνέδρια

Τα Συνέδρια συμβάλουν στον συντονισμό της συνεργασίας ανάμεσα σε νέους, κυρίως, πολίτες της Ευρώπης στον τομέα της Εκπαίδευσης, της Επιστήμης, του Πολιτισμού και της Επικοινωνίας.

Εκπαιδευτικές Δράσεις: Μαθητικά Συνέδρια

Τα Μαθητικά Συνέδρια είναι ένα σύνολο από εκπαιδευτικές δράσεις. Στόχος τους είναι η ανάπτυξη και ενίσχυση της Πολιτιστικής, της Οικολογικής και της Φιλοζωικής συνείδησης των μαθητριών και των μαθητών μας.
Πιο συγκεκριμένα, οι δράσεις αυτές, στοχεύουν να συμβάλουν στον συντονισμό της συνεργασίας ανάμεσα σε νέους, κυρίως, πολίτες της Ευρώπης στον τομέα της Εκπαίδευσης, της Επιστήμης, του Πολιτισμού και της Επικοινωνίας.
Ουσιαστικά αποσκοπούν στο να τεθούν οι βάσεις για την διάπλαση των Δημοκρατικών Πολιτών του Αύριο.

Τα Μαθητικά Συνέδρια είναι Εκπαιδευτικές Δράσεις μέσω των οποίων ο μαθητής ανακαλύπτει τις ιδιαίτερες δεξιότητές του, τις καλλιεργεί και τις αναδεικνύει.

Τα Μαθητικά Συνέδρια είναι ένα μέσο ώστε:

Ο κάθε μαθητής να εκπαιδευτεί στην έννοια του Πολιτισμού και του σεβασμού στο Περιβάλλον. Οι στόχοι αυτοί περιλαμβάνονται επίσης στην Αειφόρο Αναπτυξιακή Ατζέντα του 2030, της UNESCO.

Οι μαθητές να συμμετέχουν σε ποιοτικές εκπαιδευτικές δράσεις, επίσης βασικό δικαίωμα και απαραίτητη προϋπόθεση για την αειφόρο ανάπτυξη.

Να μπορούν όλα τα παιδιά να εκμεταλλευτούν, να αξιοποιήσουν και να επωφεληθούν πλήρως από την τεχνολογική πρόοδο.

Να αναπτύξουν οι μαθητές Οικολογική συνείδηση μελετώντας τα βασικά οικοσυστήματα της χώρας μας.

Όλοι οι μαθητές να απολαμβάνουν πλήρη ελευθερία έκφρασης, που είναι η βάση της δημοκρατίας, της ανάπτυξης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Το κάθε παιδί να συνειδητοποιήσει ότι έχει την δυνατότητα να αναπτυχθεί και να ζήσει σε ένα πολιτιστικό περιβάλλον πλούσιο σε ποικιλία και διάλογο.

Να κατανοήσουν οι μαθητές πως, η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά χρησιμεύει ως γέφυρα μεταξύ των γενεών και των λαών.

Εφόσον πρόκειται για προσφυγόπουλο, να ενημερωθεί για την αξία της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Υλικής και Άυλης Πολιτιστικής κληρονομιάς.