1ο Μαθητικό Συνέδριο

Άνοιξη 2020
Σισμανόγλειο Μέγαρο – Κωνσταντινούπολη

Θέμα: «Ο θεσμός της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης».
Σκοπός του 1ου Μαθητικού Συνεδρίου είναι η γνωριμία των μαθητών με τον θεσμό της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης.

Η Θεωρία της Πολλαπλής Νοημοσύνης

Κυριότερος εμπνευστής της Θεωρίας της Πολλαπλής Νοημοσύνης είναι ο Χάουαρντ Γκάρντνερ (Howard Gardner). Στο βιβλίο του Frames of Mind: Η Θεωρία των Πολλαπλών Τύπων Νοημοσύνης, αρνείται την άποψη κάθε άνθρωπος «γεννιέται με μία μόνο νοημοσύνη», την οποία μάλιστα δεν έχει την δυνατότητα να αλλάξει.

Κατά τον Gardner η νοημοσύνη χωρίζεται σε εννέα τομείς οι οποίοι έχουν την έδρα τους σε διαφορετικά σημεία του εγκεφάλου. Η θεωρία βασίζεται σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών ερευνών (ψυχολογικών, ανθρωπολογικών, βιολογικών). Οι εννέα τομείς, ή οι εννέα μορφές νοημοσύνης ή ευφυΐας, είναι ισότιμα σημαντικοί αλλά δεν είναι το ίδιο αναπτυγμένοι σε κάθε άτομο.

Οι εννέα αυτά μορφές νοημοσύνης προέκυψαν μετά από έρευνα του εγκεφάλου, της ανθρώπινης ανάπτυξης και της εξέλιξης. Σημαντικό μερίδιο στην έρευνα είχαν και οι διαπολιτισμικές συγκρίσεις. Σήμερα υποστηρίζεται ότι η νοημοσύνη είναι προϊόν μιας μακράς και ανατροφοδοτικής αλληλεπίδρασης μεταξύ της φύσης και της ανατροφής. Με τον όρο «φύση» εννοείται το σύνολο των βιολογικών δυνάμεων και των κληρονομικών προδιαθέσεων, ενώ ως «ανατροφή» εννοούνται οι επιδράσεις του περιβάλλοντος και το σύνολο των εμπειριών της ζωής.

Επομένως η νοημοσύνη είναι ένα κληρονομικό βιολογικό χαρακτηριστικό αλλά το πόσο θα αναπτυχθεί εξαρτάται από τις προσωπικές εμπειρίες κάθε ατόμου. Ένα άτομο, επομένως, είναι δυνατόν να αναπτύξει μία μορφή νοημοσύνης εφόσον διαθέσει χρόνο και εφόσον έχει την κατάλληλη διδασκαλία, καθοδήγηση και ενθάρρυνση.

Ο ίδιος ο Gardner υπερτονίζει το ρόλο του Πολιτισμού στην ανάπτυξη κάθε είδους νοημοσύνης. Θεωρεί ότι το σχολείο αποτελεί τον κύριο «ένοχος» για την άνιση ανάπτυξη θεωρείται των εννέα μορφών νοημοσύνης. Είναι γνωστό ότι το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα, και όχι μόνο, εστιάζει το ενδιαφέρον του στην καλλιέργεια της γλωσσικής και της λογικομαθηματικής νοημοσύνης παραβλέποντας τις υπόλοιπες μορφές. Δυστυχώς οι μαθήτριες και οι μαθητές που δεν διαθέτουν τα χαρακτηριστικά της γλωσσικής ή του λογικομαθηματικής νοημοσύνης είναι υποχρεωμένες/οι να βιώσουν την αποτυχία και την απομόνωση.

Κατά τον Gardner η νοημοσύνη χωρίζεται σε εννέα τομείς οι οποίοι έχουν την έδρα τους σε διαφορετικά σημεία του εγκεφάλου. Οι εννέα τομείς, ή οι εννέα μορφές νοημοσύνης ή ευφυΐας, είναι ισότιμα σημαντικοί αλλά δεν είναι το ίδιο αναπτυγμένοι σε κάθε άτομο.

Διαβάστε ακόμα:

Οι 9 Τύποι της Νοημοσύνης

• Tα βασικά σημεία της θεωρίας του Gardner.

• Ποιοί είναι οι 9 Τύποι Νοημοσύνης;

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ