fbpx

Κρατήσεις

 

Όροι & Προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Ο παρών ιστότοπος (www.elemasyn.gr) ανήκει στην εταιρία [ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (ΕΛ.Ε.ΜΑ.ΣΥΝ)], η οποία και τον διαχειρίζεται.
Σε όλη την έκταση και το περιεχόμενό του παρόντος ιστόποπου, οι όροι «εμείς», «μας» κ.τ.λ. αναφέρονται στην [ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (ΕΛ.Ε.ΜΑ.ΣΥΝ)].

Η χρήση των διαθέσιμων στον παρόντα ιστότοπο πληροφοριών, εργαλείων και υπηρεσιών από την πλευρά των επισκεπτών γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί συναινούν σε όλους τους όρους χρήσης, όπως ορίζονται στο παρόν. Συναφώς, με την επίσκεψή σας στον ισότοπό μας, συναινείτε με τους ακόλουθους όρους χρήσης («Όροι Χρήσης», «Όροι»), συμπεριλαμβανομένων και των πρόσθετων όρων και πολιτικών που αναφέρονται στους παρόντες όρους χρήσης ή/και είναι διαθέσιμοι μέσω υπερ-συνδέσμου.

Οι συγκεκριμένοι Όροι Χρήσης εφαρμόζονται από όλους τους χρήστες του ιστότοπου, χωρίς να εξαιρούνται οι επισκέπτες, πωλητές, πελάτες, έμποροι ή/και όσοι συνεισφέρουν στο περιεχόμενο αυτού.

Συναφώς, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους συγκεκριμένους Όρους Χρήσης πριν την είσοδο ή τη χρήση του ιστότοπου μας. Στην περίπτωση που δεν συμφωνείτε με το σύνολο των όρων χρήσης του παρόντος, παρακαλούμε να μην κάνετε χρήση του υλικού που περιέχεται στον ιστότοπο μας, καθώς αυτό αποτελεί ιδιοκτησία μας, καθώς και των υπηρεσιών μας.

Οποιαδήποτε νέα χαρακτηριστικά ή εργαλεία, τα οποία προστίθενται, στον παρόντα ιστότοπο ως μέρος της λειτουργίας και των υπηρεσιών μας, υπόκεινται επίσης στους παρόντες Όρους Χρήσης.

Μπορείτε να ανατρέξετε ανά πάσα στιγμή στην πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων Χρήσης στη συγκεκριμένη σελίδα. Διατηρούμε το δικαίωμα σε ανανέωση, αλλαγή ή αντικατάσταση οποιουδήποτε μέρους των συγκεκριμένων Όρων Χρήσης, με την ανάρτηση των νέων εκδόσεων ή/και την αλλαγή του ιστότοπου μας. Εναπόκειται στον χρήστη να ελέγχει ανά τακτά διαστήματα τυχόν αλλαγές στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Η συνεχόμενη χρήση ή πρόσβαση στον ιστότοπο μετά την ανάρτηση οποιασδήποτε αλλαγής συνιστά αποδοχή αυτών των αλλαγών από το χρήστη.

Ο ιστότοπος μας φιλοξενείται στην SiteGround Inc, η οποία μας παρέχει τη διαδικτυακή πλατφόρμα φιλοξενίας για την πώληση των προϊόντων και υπηρεσιών μας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 – ΟΡΟΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Συναινώντας στους παρόντες Όρους Χρήσης, δηλώνετε πως είστε ενήλικος, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας ή περιοχής διαμονής σας ή ότι είστε ενήλικος στη χώρα ή περιοχή διαμονής σας και μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας να επιτρέψουμε σε οποιοδήποτε ανήλικο εξαρτώμενό σας τη χρήση του παρόντος ιστότοπου.

Απαγορεύεται η χρήση των υπηρεσιών μας για οποιονδήποτε παράνομο ή μη-εξουσιοδοτημένο λόγο, ενώ με τη χρήση των υπηρεσιών μας, απαγορεύεται η παραβίαση οποιουδήποτε νόμου στην περιοχή δικαιοδοσίας σας (που περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται μόνο, τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας). Απαγορεύεται να μεταδίδετε οποιοδήποτε είδος ιού ή κακόβουλου λογισμικού. Η παραβίαση οποιουδήποτε Όρου Χρήσης μπορεί να έχει ως συνέπεια τον τερματισμό της χρήσης του ιστότοπου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την παροχή υπηρεσιών στον οποιονδήποτε, για οποιονδήποτε λόγο και ανά πάσα στιγμή.
Το περιεχόμενό και οι πληροφορίες που εισάγετε στον ιστότοπο κατά τη χρήση του (εξαιρουμένων των πληροφοριών πιστωτικών καρτών), δύναται να τύχει επεξεργασίας που μπορεί να περιλάβει α) μεταβιβάσεις σε άλλα δίκτυα και β) αλλαγές, προκειμένου να γίνει συμβατό και να προσαρμοστεί στις τεχνικές απαιτήσεις των συμβεβλημένων δικτύων ή συσκευών.

Οι πληροφορίες των πιστωτικών καρτών είναι πάντα κρυπτογραφημένες κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους σε άλλα δίκτυα.

Συναινείτε ότι δε θα αναπαράγετε, αντιγράψετε, πουλήσετε, ή εκμεταλλευτείτε με οποιοδήποτε τρόπο τις Υπηρεσίες, τη χρήση των Υπηρεσιών, την πρόσβαση στις

Υπηρεσίες ή οποιαδήποτε επαφή στον ιστότοπο η οποία παρέχει υπηρεσίες, χωρίς προηγουμένως να έχετε ρητώς γραπτή εντολή ή συναίνεση από εμάς.

Οι επικεφαλίδες που χρησιμοποιούνται στους παρόντες όρους περιλαμβάνονται αποκλειστικά προς διευκόλυνση και δεν περιορίζουν ή επηρεάζουν με οποιονδήποτε τρόπο τους Όρους Χρήσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 – ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Δεν φέρουμε ευθύνη σε περίπτωση που οι διαθέσιμες στον παρόντα ιστότοπο πληροφορίες από τρίτους ή άλλες πηγές πέραν του ελέγχου μας δεν είναι ακριβείς, πλήρεις ή έγκυρες.

Το υλικό στον ιστότοπο προσφέρεται αποκλειστικά ως γενική πληροφόρηση και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως μοναδική βάση για τη λήψη αποφάσεων, χωρίς προηγουμένως τη συμβουλή άλλων πρωτογενών, ακριβέστερων, πληρέστερων και εγκυρότερων πηγών πληροφόρησης.

Σε συνέχεια της ανωτέρω παραγράφου, οποιαδήποτε εμπιστοσύνη στο πληροφοριακής φύσεως υλικό του συγκεκριμένου ιστότοπου γίνεται με δική σας ευθύνη. Ο παρών ιστότοπος μπορεί να περιλαμβάνει ιστορικές πληροφορίες που δεν είναι επικαιροποιημένες και παρέχονται μόνο αναφορικά.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε το περιεχόμενο του ιστότοπου οποτεδήποτε. Συναινείτε ότι είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε την ιστοσελίδα για οποιαδήποτε αλλαγή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ

Οι τιμές για τις υπηρεσίες μας υπόκεινται σε αλλαγή, σύμφωνα με όσα ορίζονται σχετικά με την τροποποίηση όρων σύμβασης στο δίκαιο των συναλλαγών, στον Αστικό Κώδικα και στο δίκαιο των συμβάσεων εν γένει. Ομοίως, διατηρούμε το δικαίωμα σε οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιήσουμε, αναστείλουμε ή να διακόψουμε τις υπηρεσίες (μέρος ή περιερχόμενο), πάντα υπό τους όρους που ορίζει η κείμενη νομοθεσία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν φέρουμε ευθύνη προς εσάς ή προς άλλο τρίτο μέρος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5 – ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (εφόσον υπάρχουν)

Συγκεκριμένες υπηρεσίες ή προϊόντα ενδέχεται να είναι διαθέσιμα μόνο διαδικτυακά μέσω του ιστότοπου. Αυτά τα προϊόντα ή υπηρεσίες ενδέχεται να είναι σε περιορισμένες ποσότητες και υπόκεινται σε αλλαγή ή ανταλλαγή αποκλειστικά σύμφωνα με την Πολιτική Επιστροφών μας.

Έχουμε κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παρουσιάζουμε όσο το δυνατόν ακριβέστερα τις πληροφορίες των υπηρεσιών που εμφανίζονται στον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων χρωματικών ή περιγραφικών συμβόλων. Εν τούτοις, ενδέχεται κάποια σύμβολα ή χρώματα να μην αποτυπώνονται με απόλυτη ακρίβεια στο μόνιτορ του υπολογιστή σας, κάτι για το οποίο δεν φέρουμε ευθύνη.

Οποιαδήποτε προσφορά για οποιαδήποτε υπηρεσία στον παρόντα ιστότοπο σε περιοχή που απαγορεύεται είναι άκυρη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6 – ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κατά την παροχή των υπηρεσιών του ιστότοπου, ενδέχεται να τροποποιήσουμε, να περιορίσουμε ή να ακυρώσουμε υπηρεσίες ανά άτομο, ή ανά κράτηση. Αυτοί οι περιορισμοί μπορεί να περιλαμβάνουν υπηρεσίες/κρατήσεις που πραγματοποιήθηκαν από τον ίδιο λογαριασμό πελάτη, την ίδια πιστωτική κάρτα ή/και την ίδια διεύθυνση.

Στην περίπτωση που κάνουμε κάποια αλλαγή ή ακυρώσουμε την υπηρεσία/κράτηση θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να σας ενημερώσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και στη διεύθυνση χρέωσης/τηλέφωνο που δόθηκε όταν πραγματοποιήθηκε η κράτηση.

Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε ή να απαγορεύσουμε κρατήσεις οι οποίες φαίνονται ότι πραγματοποιήθηκαν από έμπορους, μεταπωλητές ή διανομείς.

Συμφωνείτε ότι θα παρέχετε ισχύουσες, πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες και λογαριασμούς για όλες τις κρατήσεις που θα πραγματοποιήσετε στον ιστότοπό μας.

Συναινείτε στο να ανανεώνετε εγκαίρως το λογαριασμό σας, καθώς και άλλες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων της ηλεκτρονικής διεύθυνσης, τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας και την ημερομηνία λήξη της, προκειμένου να ολοκληρώνουμε τις συναλλαγές σας και να επικοινωνούμε μαζί σας σε περίπτωση ανάγκης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7- ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Ενδέχεται να σας παρέχουμε πρόσβαση σε εργαλεία τρίτων, τα οποία δεν εποπτεύουμε ούτε ελέγχουμε. Αναγνωρίζετε και συναινείτε ότι σας παρέχουμε πρόσβαση σε αυτά τα εργαλεία «ως έχουν» και «εφόσον υπάρχουν» χωρίς καμία εγγύηση, εκπροσώπηση ή όρους οποιουδήποτε είδους.

Συναφώς, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οτιδήποτε σχετίζεται ή προκύψει από τη χρήση προαιρετικών εργαλείων τρίτων προσώπων. Οποιαδήποτε χρήση προαιρετικών εργαλείων στον ιστότοπο πραγματοποιείται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και βρίσκεται στην ευχέρειά σας. Συνιστούμε να σιγουρευτείτε ότι γνωρίζετε και συναινείτε με τους όρους των παρόχων των συγκεκριμένων εργαλείων.

Ενδέχεται, στο μέλλον, να προσφέρουμε νέες υπηρεσίες ή/και χαρακτηριστικά στον ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένων, την κυκλοφορία νέων εργαλείων και πηγών).

Τέτοιου είδους χαρακτηριστικά ή/και υπηρεσίες θα υπόκεινται στους παρόντες Όρους Χρήσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8 – ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (links) ΤΡΙΤΩΝ

Ενδέχεται συγκεκριμένο περιεχόμενο, προϊόντα και υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα μέσω των Υπηρεσιών μας να περιλαμβάνουν υλικό από τρίτους. Οι σύνδεσμοι τρίτων στον συγκεκριμένο ιστότοπο μπορεί να σας παραπέμπουν σε ιστότοπους τρίτων, με τους οποίους δεν συνδεόμαστε. Δεν φέρουμε ευθύνη για την εξέταση ή την αξιολόγηση του περιεχόμενου ή της εγκυρότητάς του και δεν εγγυόμαστε ούτε φέρουμε ευθύνη για το υλικό ή τους ιστότοπους τρίτων ή για οποιοδήποτε άλλο προϊόν ή υπηρεσία τρίτων.

Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά που σχετίζεται με την αγορά ή χρήση αγαθών, υπηρεσιών, πηγών, περιεχομένου ή οποιασδήποτε άλλης συναλλαγής που πραγματοποιήθηκε σε σχέση με ιστότοπους τρίτων.

Παρακαλείσθε να εξετάσετε προσεκτικά τις πολιτικές και πρακτικές τρίτων και να σιγουρευτείτε ότι τις κατανοείτε, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Παράπονα, αξιώσεις, ανησυχίες ή ερωτήσεις σχετικά με τα προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων θα πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στα τρίτα μέρη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9- ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΑΝΑΔΡΑΣΗ (FEEDBACK) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΒΟΛΕΣ

Στην περίπτωση που στείλετε συγκεκριμένες υποβολές, έπειτα από πρότασή μας, (παραδείγματος χάριν: συμμετοχές σε διαγωνισμό) ή στείλετε με δική σας πρωτοβουλία δημιουργικές ιδέες, προτάσεις, συστάσεις, σχέδια ή άλλο υλικό, διαδικτυακά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή μέσω συμβατικού ταχυδρομείου, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (συλλογικά, «σχόλια), συμφωνείτε ότι ανά πάσα στιγμή και χωρίς περιορισμό μπορεί να επεξεργαστούμε, αντιγράψουμε, δημοσιοποιήσουμε, μεταφράσουμε και χρησιμοποιήσουμε σε οποιονδήποτε βαθμό κάθε είδους σχόλιο που μας προωθείτε.

Δεν φέρουμε καμία υποχρέωση 1) να διατηρήσουμε εμπιστευτικά τα σχόλια, 2) να πληρώσουμε αποζημίωση για οποιαδήποτε σχόλια 3) να απαντήσουμε σε οποιοδήποτε σχόλιο.

Ενδέχεται, ωστόσο δεν έχουμε καμία υποχρέωση, να ελέγξουμε, επεξεργαστούμε ή να διαγράψουμε σχόλια τα οποία, κατά την κρίση μας, είναι παράνομα, προσβλητικά, απειλητικά, δυσφημιστικά, συκοφαντικά, πορνογραφικά, χυδαία ή με οποιονδήποτε τρόπο ανάρμοστα ή παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα κάποιου προσώπου ή τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Συμφωνείτε πως τα σχόλια σας δε θα παραβιάζουν κανένα δικαίωμα τρίτου προσώπου, συμπεριλαμβανομένων πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικού σήματος, ιδιωτικής ζωής, προσωπικότητας ή δικαιώματος ιδιοκτησίας. Επιπρόσθετα, συμφωνείτε ότι τα σχόλιά σας δε θα περιέχουν δυσφημιστικό ή άλλου είδους παράνομου, υβριστικού ή χυδαίου περιεχόμενου, ούτε κάποιου είδους ηλεκτρονικού ιού ή άλλου κακόβολου λογισμικού που μπορεί με κάποιο τρόπο να επηρεάσει τη λειτουργία των Υπηρεσιών ή άλλου σχετικού ιστότοπου. Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε ψευδές ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, να προσποιείστε ότι είστε κάποιος άλλος, ή να παραπλανήσετε εμάς ή κάποιο τρίτο σε ό, τι αφορά την προέλευση των σχόλιων. Φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε σχόλιο κάνετε, καθώς και για την ακρίβειά του. Δεν φέρουμε και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιοδήποτε σχόλιο που αναρτάται από εσάς ή από κάποιον τρίτο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η Πολιτική Ιδιωτικότητας διέπει την υποβολή προσωπικών πληροφοριών στον παρόντα ιστότοπο, σε συνάφεια της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Παρακαλείστε να ανατρέξετε στην Πολιτική Ιδιωτικότητας για περαιτέρω πληροφορίες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 11 – ΛΑΘΗ, ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ

Μολονότι καταβάλουμε κάθε προσπάθεια, περιστασιακά ενδέχεται να υπάρχουν πληροφορίες στον ιστότοπο μας ή στις υπηρεσίες που περιέχουν τυπογραφικά λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις που μπορεί να έχουν σχέση με περιγραφές υπηρεσιών, τιμές, προωθήσεις, προσφορές, χρεώσεις, χρόνο διεκπεραίωσης και διαθεσιμότητα.

Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώνουμε οποιοδήποτε λάθος, ανακρίβεια ή παράλειψη, να αλλάζουμε ή να ανανεώνουμε κάποια πληροφορία ή να ακυρώνουμε κρατήσεις αν κάποια πληροφορία από τις υπηρεσίες ή από κάποιο σχετικό ιστότοπο είναι ανακριβής, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση (ακόμα και μετά την υποβολή σχετικής παραγγελίας).

Δεν υποχρεούμαστε να ανανεώνουμε, να τροποποιούμε ή να αποσαφηνίζουμε πληροφορίες στις υπηρεσίες ή σε κάποιο σχετικό ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς ωστόσο, να περιορίζεται, πληροφοριών περί τιμών, με εξαίρεση αν απαιτείται από τη νομοθεσία. Καμία συγκεκριμένη ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε κάποια ανανέωση δεν θα πρέπει να ληφθεί ως ένδειξη ότι όλες οι πληροφορίες των υπηρεσιών ή κάποιου σχετικού ιστότοπου έχουν τροποποιηθεί ή ανανεωθεί.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12 – ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Πέρα από τις απαγορεύσεις που έχουν ήδη υπαγορευτεί στους παρόντες Όρους Χρήση, απαγορεύεται η χρήση του ιστότοπου ή του περιεχόμενου αυτού: α) για παράνομους σκοπούς, β) για αναζήτηση τρίτων προς συμμετοχή ή εκτέλεση παράνομων πράξεων, γ) για παραβίαση διεθνών, ευρωπαϊκών ή κρατικών ρυθμίσεων, κανόνων, νόμων ή τοπικών διατάξεων, δ) για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων, ε) για παρενόχληση, εξύβριση, προσβολή, βλάβη, δυσφήμιση, συκοφαντία, εκφοβισμό ή προκατάληψη με βάση το φύλο, τη σεξουαλική προτίμηση, τη θρησκεία, την εθνικότητα, τη φυλή, την ηλικία, την εθνική προέλευση ή κάποια αναπηρία, στ) για υποβολή ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών, ζ) για το «ανέβασμα»-upload ή τη μετάδοση ιών ή οποιουδήποτε άλλου είδους κακόβουλου κώδικα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο προκειμένου να επηρεάσει την λειτουργικότητα ή τη λειτουργία των Υπηρεσιών ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου ή άλλων ιστότοπων ή γενικότερα του Διαδικτύου, η) για τη συλλογή ή παρακολούθηση προσωπικών πληροφοριών τρίτων, θ) για χρήση λογισμικών όπως: spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl, or scrape , ι) για οποιονδήποτε χυδαίο ή ανήθικο λόγο, κ) για παρέμβαση ή παράκαμψη της ασφάλειας των Υπηρεσιών ή άλλου σχετικού ιστότοπου ή άλλων ιστότοπων ή γενικότερα του Διαδικτύου.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε την πρόσβαση και χρήση των Υπηρεσιών ή άλλων σχετικών ιστότοπων λόγω παραβίασης οποιασδήποτε από τις απαγορευμένες χρήσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13 – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Συναινείτε ότι ανά καιρούς έχουμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε κάποια υπηρεσία επ’ αόριστον ή να ακυρώσουμε οποιαδήποτε υπηρεσία ανά πάσα στιγμή, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του δικαίου των συμβάσεων.

Συμφωνείτε ρητώς ότι η χρήση ή αδυναμία χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται κανονικά από τον παρόντα ιστότοπο είναι στην αποκλειστική σας ευθύνη.

Οι υπηρεσίες που σας παραδίνονται μέσω του ιστότοπου είναι (εκτός αν δηλωθεί ρητά από εμάς) «ως έχουν» και «εφόσον υπάρχουν» για τη χρήση σας, χωρίς καμία εκπροσώπηση, εγγύηση ή οποιουδήποτε είδους όρων, ρητών ή μη, συμπεριλαμβανομένων όλων των μη-ρητών εγγυήσεων ή των όρων εμπορευσιμότητας, εμπορευματικής ποιότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, αντοχής, τίτλου και μη-παραβίασης.

Η [ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (ΕΛ.Ε.ΜΑ.ΣΥΝ)], οι διευθυντές, τα στελέχη, οι υπάλληλοι, οι συνεργάτες, οι ασκούμενοι, οι προμηθευτές, οι πάροχοι υπηρεσιών ή οι δικαιοπάροχοι δεν φέρουν ευθύνη για οποιοδήποτε είδος μη υπαίτιας και παράνομης βλάβης, απώλειας, αξίωσης, ή οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, περιστασιακή, ποινική, ειδική ή επακόλουθη ζημιά οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμούς, απώλεια κερδών, απώλεια εισοδήματος, απώλεια οικονομιών ή παρόμοια ζημιά που προκύπτει από τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας ή προϊόντος που αποκτήθηκε μέσω των Υπηρεσιών μας ή για οποιαδήποτε αξίωση που σχετίζεται με τη χρήση των υπηρεσιών ή κάποιου προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμούς, των όποιων λαθών ή παραλείψεων στο περιεχόμενο ή κάποια απώλεια ή ζημιά οποιουδήποτε είδους που προέκυψε από τη χρήση των Υπηρεσιών ή κάποιο περιεχόμενο (ή προϊόν) που αναρτήθηκε, μεταδόθηκε ή έγινε με κάποιο τρόπο διαθέσιμο μέσω του ιστότοπου.

Καθώς μερικά κράτη ή περιοχές δικαιοδοσίας δεν επιτρέπουν την εξαίρεση ή τον περιορισμένο ευθύνης για επακόλουθη ή παρεπόμενη βλάβη, σε αυτές τις περιπτώσεις η ευθύνη μας θα περιοριστεί στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14 – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε πως θα αποζημιώσετε, υπερασπιστείτε και θα κρατήσετε αβλαβή τη [ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (ΕΛ.Ε.ΜΑ.ΣΥΝ)], καθώς και συνεργαζόμενες εταιρείες, τους συνεργάτες, τα στελέχη, τους διευθυντές, τους δικαιοπάροχους, τους παρόχους υπηρεσιών, τους προμηθευτές, τους ασκούμενους και υπαλλήλους αυτής από οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών αμοιβών, που έπονται εξαιτίας κάποιας παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης και των συναφών δια παραπομπής εγγράφων από τρίτο ή εξαιτίας παραβίασης από κάποιον τρίτο οποιοδήποτε νόμου ή δικαιωμάτων άλλων νομικών ή φυσικών προσώπων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15- ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΟΡΩΝ

Στην περίπτωση που κάποια διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης κριθεί παράνομη, άκυρη ή μη-εφαρμόσιμη με δικαστική απόφαση, η εν λόγω διάταξη θα είναι εφαρμόσιμη στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον εφαρμοστέο νόμο, ενώ το μη-εφαρμόσιμο τμήμα θα αφαιρεθεί από τους παρόντες Όρους Χρήσης. Το γεγονός αυτό δεν θίγει την εγκυρότητα και την εφαρμογή των υπόλοιπων διατάξεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16 – ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

Οι υποχρεώσεις και ευθύνες μερών που πραγματοποιήθηκαν πριν την ημερομηνία τερματισμού της παρούσας συμφωνίας θα ισχύουν και μετά τον τερματισμό αυτής για όλους τους σκοπούς.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης ισχύουν μέχρι να τερματιστούν είτε από εσάς είτε από εμάς. Μπορείτε να τερματίσετε τους παρόντες Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή ενημερώνοντάς μας ότι δεν επιθυμείτε πλέον να συνεχίσετε τη χρήση των Υπηρεσιών μας ή όταν σταματήσετε τη χρήση του ιστότοπου.

Αν υπάρξει εύλογη υποψία ή βεβαιότητα από μέρους μας ότι κάποιος όρος ή διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης έχει καταπατηθεί, μπορούμε να καταγγείλουμε τη συγκεκριμένη συμφωνία ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, ενώ θα παραμείνετε υπεύθυνοι για όλα τα ποσά που οφείλονται μέχρι και την ημερομηνία καταγγελίας· και/ή ανάλογα μπορεί να αρνηθούμε την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες μας (ή μέρος αυτών).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17 – ΜΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Η μη άσκηση από μέρους μας κάποιου δικαιώματος που παρέχεται με διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης δεν συνεπάγεται παραίτησή μας από του δικαιώματος ή της διάταξης. Οι παρόντες Όροι Χρήσης και οποιαδήποτε πολιτική ή λειτουργικοί κανόνες που αναρτήθηκαν από εμάς στον ιστότοπο σε σχέση με τις Υπηρεσίες αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ μας και διέπουν τη χρήση των Υπηρεσιών μας, ενώ αντικαθιστούν οποιαδήποτε προηγούμενη συμφωνία, ανακοίνωση και πρόταση, γραπτή ή προφορική, μεταξύ μας (συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμούς, οποιαδήποτε προηγούμενη έκδοση των Όρων Χρήσης). Οποιαδήποτε ασάφεια στην ερμηνεία των παρόντων Όρων Χρήσης δεν θα πρέπει να ερμηνευτεί κατά του συντάσσοντος μέρους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18 – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και κάθε ξεχωριστή συμφωνία με την οποία σας παρέχουμε Υπηρεσίες, καθώς και κάθε διαφορά που ενδέχεται να προκύψει στο πλαίσιο αυτών διέπονται από τη νομοθεσία της Ελληνικής Δημοκρατίας, αρμόδια δε για την εκδίκαση τυχόν διαφορών είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 19 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Μπορούμε να αναθεωρήσουμε την πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων Χρήσης ανά πάσα στιγμή στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Διατηρούμε το δικαίωμα, στην ευχέρειά μας, να αναθεωρήσουμε, να αλλάξουμε ή να αντικαταστήσουμε οποιοδήποτε μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης μέσω της ανάρτησης ανανεώσεων και αλλαγών στον ιστότοπο μας. Είναι ευθύνη σας να ελέγχετε τον ιστότοπο μας ανά τακτά διαστήματα για αλλαγές. Η συνεχόμενη χρήση ή πρόσβαση στον ιστότοπό μας ή στις Υπηρεσίες μας μετά από την ανάρτηση αλλαγών στους παρόντες Όρους Χρήσης αποτελεί αποδοχή αυτών των αλλαγών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 20 – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Με την αποστολή της αίτησης συμμετοχής σε οποιοδήποτε Συνέδριο της ΕΛ.Ε.ΜΑ.ΣΥΝ., οι συμμετέχοντες επιβεβαιώνουν ότι έχουν διαβάσει και συμφωνήσει με τους όρους συμμετοχής που ακολουθούν.

Η ΕΛ.Ε.ΜΑ.ΣΥΝ. («διοργανώτρια») διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώσει και / ή να αλλάξει τους όρους συμμετοχής σε περίπτωση απρόβλεπτων περιστάσεων. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν έγκαιρα για τυχόν αλλαγές που ενδέχεται να προκύψουν.

Στους όρους που ακολουθούν όπου αναφέρεται ο όρος «Συνέδριο» εννοείται κάθε συνέδριο που διοργανώνεται από την ΕΛ.Ε.ΜΑ.ΣΥΝ.

Η συμμόρφωση με τους όρους του συνεδρίου που αναφέρονται παρακάτω είναι υποχρεωτική για κάθε συμμετέχοντα και δεν μπορούν να εφαρμοστούν εξαιρέσεις.

Η πληρωμή των συμμετοχών σε κάθε συνέδριο της ΕΛ.Ε.ΜΑ.ΣΥΝ. μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέσω καταβολής στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας και μόνο σε ευρώ.

Ακύρωση θέσεων και κρατήσεων μπορεί να γίνει οποτεδήποτε. Ωστόσο, αίτημα για επιστροφή ήδη καταβληθέντων χρημάτων μπορεί να γίνει μόνο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία εξόφλησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Σε κάθε άλλη περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης της μη έγκαιρης εμφάνισης του μαθητή, η επιστροφή χρημάτων δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

Σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων, το ποσό που αντιστοιχεί στις ακυρωμένες θέσεις ή στην ακυρωμένη κράτηση θα επιστραφεί στον λογαριασμό από τον οποίο πραγματοποιήθηκε η εξόφληση. Στην περίπτωση εξόφλησης με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, το ποσό θα μεταφερθεί στην κάρτα η οποία χρεώθηκε το αντίστοιχο ποσό.

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν το πρόγραμμα του συνεδρίου ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Οι διοργανωτές δεν είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνοι για αλλαγές που μπορεί να προκύψουν λόγω φυσικών καταστροφών (π.χ. σεισμοί, πυρκαγιές κ.λπ.), τρομοκρατικές επιθέσεις, απεργίες, πολέμους κλπ.

Όλοι οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τις προθεσμίες των διαλέξεων καθώς και τις δραστηριότητες που καθορίζονται από την διοργανώτρια.

Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη για τη συμπεριφορά των μαθητών σε χώρους επίσκεψης και χώρους όπου διοργανώνεται το συνέδριο. Οι μαθήτριες/μαθητές οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τις υποδείξεις της Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου.

Οι επιβλέποντες εκπαιδευτικοί και η σχολική μονάδα στην οποία ανήκουν είναι πλήρως υπεύθυνοι για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν από τις/τους μαθήτριες/μαθητές κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.

Σε περίπτωση σοβαρής παράβασης ή μη συμμόρφωσης με τις αρχές του συνεδρίου και τις κατευθυντήριες γραμμές της διοργανώτριας από οποιονδήποτε από τις/τους μαθήτριες/μαθητές, θα ενημερωθεί αμέσως η σχολική μονάδα στο οποία φοιτούν και η συμμετοχή τους στο συνέδριο θα τερματιστεί. Σε αυτό το γεγονός, θα ζητηθεί από τις/τους μαθήτριες/μαθητές και τους επιβλέποντες εκπαιδευτικούς τους να εγκαταλείψουν το χώρο του συνεδρίου και να αναχωρήσουν. Επίσης, σε αυτή την περίπτωση, δεν θα υπάρξει οικονομική αποζημίωση για τους συμμετέχοντες, ενώ η διοργανώτρια, αν κριθεί απαραίτητο, θα χρησιμοποιήσει όλα τα νομικά μέσα για την προστασία του συνεδρίου, των άλλων συμμετεχόντων και των χώρων της εκδήλωσης, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης αγωγής αποζημίωσης για κάθε προκληθείσα ζημία, υλική ή ηθική.

Η ΕΛ.Ε.ΜΑ.ΣΥΝ. δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν χαμένα αντικείμενα, ανεξάρτητα από το πού μπορεί να συμβεί αυτή η απώλεια. Οι μόνοι που είναι υπεύθυνοι για τη φύλαξη προσωπικών αντικειμένων, καθώς και οποιεσδήποτε ηλεκτρονικές ή άλλες φορητές συσκευές (π.χ. υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, tablet) είναι οι ιδιοκτήτες τους.

Η ΕΛ.Ε.ΜΑ.ΣΥΝ. διατηρεί το δικαίωμα να ανεβάζει ψηφιακό υλικό (φωτογραφίες, βίντεο) στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (τηλεόραση, διαδίκτυο κλπ.). Τα δικαιώματα από αυτό το υλικό ανήκουν στη διοργανώτρια. Υποβάλλοντας τις αιτήσεις τους, οι συμμετέχοντες έχουν συναινέσει σε αυτό και ταυτόχρονα έχουν εκχωρήσει όλα τα δικαιώματα και τις απαιτήσεις για το υλικό στο οποίο εμφανίζονται. Συμφωνούν επίσης στη λήψη φωτογραφιών σε σκηνές ή στην εγγραφή κινητών οπτικών εικόνων στις οποίες εμφανίζονται.

Το συνέδριο δεν είναι ανοικτό στο κοινό. Για να παρακολουθήσουν ή να συμμετάσχουν στην εκδήλωση, πρέπει να εγγραφεί κάποιος ή να συμφωνήσει η διοργανώτρια. Επίσης, άτομα που δεν συμμετέχουν επίσημα στο συνέδριο δεν επιτρέπεται να εισέλθουν στους χώρους που θα χρησιμοποιηθούν για την εκδήλωση. Αυτό δεν ισχύει για τους γονείς των μαθητριών/μαθητών, οι οποίοι μπορούν να παρακολουθήσουν τις εργασίες του συνεδρίου υπό την προϋπόθεση ότι το επιτρέπει ο χώρος που έχει επιλεγεί και έχουν υποβάλει τα ονόματά τους εκ των προτέρων. Αυτό πρέπει να γίνει σε μια χρονική στιγμή μετά την υποβολή των Αιτήσεων Συμμετοχής από τις/τους μαθήτριες/μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, σε συνεννόηση με την Οργανωτική Επιτροπή.

Οι διοργανωτές του συνεδρίου δεν φέρουν καμία ευθύνη για την ασφάλεια της μεταφοράς των μαθητριών/μαθητών και των συνοδών εκπαιδευτικών σε κάθε μετακίνηση.

Ο μόνος υπεύθυνος για τη μεταφορά είναι το γραφείο που παρέχει τις υπηρεσίες αυτές στις σχολικές μονάδες και το οποίο επελέγη από αυτές κατά δική τους βούληση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 21 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ερωτήματα σχετικά με τους παρόντες Όρους Χρήσης μπορούν να στέλνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@elemasyn.org .

In Partnership with:

ELEMASYN® is a partner of the Future Classroom Lab program
by European Schoolnet.

ELEMASYN® is a partner of the STEM DISCOVERY CAMPAIGN program
by European Schoolnet.

ELEMASYN® is a partner of the CULTURE ACTION EUROPE.