1ο Μαθητικό Συνέδριο

Άνοιξη 2020
Σισμανόγλειο Μέγαρο – Κωνσταντινούπολη

Θέμα: «Ο θεσμός της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης».
Σκοπός του 1ου Μαθητικού Συνεδρίου είναι η γνωριμία των μαθητών με τον θεσμό της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης.

Τα βασικά σημεία της θεωρίας του Gardner είναι:

• Κάθε άτομο διαθέτει έναν μοναδικό συνδυασμό των εννέα μορφών νοημοσύνης. Αυτός ο συνδυασμός καθιστά κάθε άτομο μοναδικό, επομένως και κάθε μαθητική τάξη διαθέτει μια πρωτοφανή ποικιλία τρόπων σκέψης και δράσης.

• Κάθε άτομο μπορεί να αναπτύξει τις μορφές νοημοσύνης που διαθέτει σε ικανοποιητικό βαθμό με την κατάλληλη διδασκαλία, ενθάρρυνση και καθοδήγηση.

• Οι εννέα μορφές νοημοσύνης αλληλεπιδρούν και συνεργάζονται πάντοτε μεταξύ τους.

• Δεν υπάρχει περίπτωση να συναντήσουμε δύο ανθρώπους με το ίδιο «μίγμα» νοημοσύνης. Ακόμη και οι απαράλλακτοι (ομοζυγωτικοί) δίδυμοι εμφανίζουν διαφορετικό προφίλ νοημοσύνης, δεδομένου ότι αποκτούν διαφορετικές εμπειρίες.

Οι 9 Τύποι της Νοημοσύνης:

Μουσική – Ρυθμική νοημοσύνη (Musical Intelligence)

Οπτική – Χωροταξική νοημοσύνη (Spatial Intelligence)

Λεκτική – Γλωσσική νοημοσύνη (Verbal Linguistic Intelligence)

Λογική – Μαθηματική νοημοσύνη (Logical – Mathematical Intelligence)

Σωματική – Κιναισθητική νοημοσύνη (Bodily – Kinesthetic Intelligence)

Διαπροσωπική νοημοσύνη (Interpersonal Intelligence)

Ενδοπροσωπική νοημοσύνη (Intrapersonal Intelligence)

Υπαρξιακή νοημοσύνη (Existential Intelligence)

Νατουραλιστική ή Φυσιοκρατική νοημοσύνη (Naturalistic Intelligence)